Things to do when you are in the fjords of norway.

These are the longest fjords in Norway.

 1. Sognefjorden – 204 km – Sogn og Fjordane (Measurepoint: Solund-Skjolden)
 2. Hardangerfjorden – 183 km – Hordaland (Measurepoint: Huglo-Odda)
 3. Trondheimsfjorden – 126 km – Sør- og Nord-Trøndelag (Agdenes-Steinkjer)
 4. Porsangerfjorden – 123 km – Finnmark (Brennelv-Sværholtklubben)
 5. Lyngen – 121 km – Troms (Fugløy – bunn Storfjorden; målt fra Lyngstuva: 90 km)
 6. Oslofjorden – 118 km – Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold (Færder-Bunnefjorden)
 7. Kvænangen – 117 km – Troms (Veiboka oppgir 72 km)
 8. Ullsfjorden – 110 km – Troms (Veiboka oppgir 75 km)
 9. Nordfjord – 106 km – Sogn og Fjordane (Husevågøy-Loen)
 10. Varangerfjorden – 95 km – Finnmark
 11. Romsdalsfjorden – 94 km – Møre og Romsdal (Bud – bunn Eresfjorden)
 12. Boknafjorden – 94 km – Rogaland (Imsen/Jarstein-Tengesdal)
 13. Laksefjorden – 92 km – Finnmark
 14. Storfjorden1) – 86 km – Møre og Romsdal (Flisnes-Geiranger)
 15. Ofotfjorden – 82 km – Nordland
 16. Tysfjorden – 74 km – Nordland
 17. Foldafjorden – 71 km – Nord-Trøndelag
 18. Tanafjorden – 70 km – Finnmark
 19. Ranfjorden – 67 km – Nordland
 20. Bindalsfjorden – 66 km – Nordland

The deepests fjords of Norway

 1. Sognefjorden 1308 m
 2. Tysfjorden 897 m (andre oppgir 725 m[8])
 3. Hardangerfjorden 850 m
 4. Bindalsfjorden 724 m
 5. Boknafjorden 719 m
 6. Fensfjorden 680
 7. Storfjorden (Sunnmøre) 672 m[7] (686 m[9])
 8. Sjona 634 m
 9. Trondheimsfjorden 617 m
 10. Nordfjorden 565 m[10]
 11. Ofotfjorden 553 m
 12. Ranfjorden 525 m

Source: https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_norske_fjorder